Servicii

1


CONSULTANȚĂ


LUCRARI DE EXECUTIE .


PROIECTARE


INSTALARE, MONTAJ, PIF


ASISTENȚĂ Asistență și întocmire de documentaţii tehnice necesare obținerii avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor


SERVICE ȘI MENTENANȚĂ Asigurăm service și întreținere pentru sisteme de epurare atât direct cât și prin rețeaua de parteneri.

CONSULTANȚĂ
Oferim consultantă specializată în domeniile: alimentare cu apă, colectare ape uzate, statii de epurare ape uzate menajere, tratarea nămolurilor de epurare și a deșeurilor.

PROIECTARE
Servicii de elaborare de studii şi proiecte în domeniul gospodăririi apelor și al ingineriei mediului, elaborarea de studii și proiecte pentru tratarea și epurarea apelor uzate menajere, industriale, proiectare tehnologii proprii pentru tratarea nămolurilor prin intermediul specialiștilor din grup.

INSTALARE, MONTAJ, PIF
Executarea lucrărilor de amenajare, instalare și montaj a sistemelor de epurare comercalizate sau modernizate, inclusiv punerea în funcțiune a acestora.

ASISTENȚĂ
Asistență și întocmire de documentaţii tehnice necesare obținerii avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor prin intermediul specialiștilor din grup.

SERVICE ȘI MENTENANȚĂ
Asigurăm service și întreținere anuală pentru sisteme de epurare atât direct cât și prin rețeaua de parteneri în baza unui contract de servisare.

  • verificari tehnice:   statii de epurare , fose septice , statii de pompare

  • revizii, reparatii: statii de epurare , fose septice , statii de pompare

  • furnizare, instalare: statii de epurare, fose septice