Scurta prezentare

Bazinele etanse vidandajabile zona umeda construita cu evacuarea apei uzate prin evapo-transpiratie

sunt o soluție alternativă la FOSELE SEPTICE SI BAZINELE ETANSE TRADITIONALE  DAR SI  LA MICROSTATIILE DE EPURARE SI SISTEMELE CENTRALIZATE CU CANALIZARE SI  STATIE DE EPURARE având  următoarele avantaje:

– costuri reduse de investiții și operare

– nu necesită: supraveghere tehnică, întreținere, electricitate, substanțe chimice, drenaj

– canalizarea pentru colectarea apelor uzate este redusă la distanța dintre clădire și fosa septica

Utilizează o zonă umedă construită, definită ca un sistem conceput pentru a simula o zonă umedă naturală pentru tratarea apelor uzate dotata cuun dispozitiv DAUZUC care face posibila evacuarea apei numai prin evapo-transpiratie

O zonă umedă naturală este un reactor cu biofilm.

În acest bio-reactor are loc o serie de procese fizice, chimice și biologice la care participă organisme și microorganisme, plante, sol și sedimente acumulate în stratul inferior al zonei. Când solul natural este remodelat, folosind straturi de agregate naturale și materiale de filtrare și impermeabilizare, dar și diverse dispozitive conexe, atunci se creează o zonă umedă construită.

Cele mai utilizate astăzi sunt zonele umede construite cu descărcare verticală cu încărcare secvențială. Apa este încărcată intermitent și infiltrată în substrat, apoi se scurge treptat în jos vertical. Și apoi se scurge lent și în jos vertical până unde este colectată la bază printr-o rețea de drenare. Aerul reintră în sistem la următoarea etapă de încărcare și se obține o rată mare de transfer de oxigen. Pentru descărcarea verticală intermitentă se folosesc pompe de apă uzată și instalații de automatizare, iar pentru tratarea primară, fose septice.

Folosind DAUZUC nu sunt necesare: pompe de apă uzată, automatizări, instalații de tratare primară, fiind realizate fără consum de energie electrică, toate procesele mecanice și biologice care au loc în stațiile de epurare tradiționale cu film biologic prin utilizarea și amplificarea proceselor naturale precum: efect de coș, absorbția capilară și evapotranspirația.

Deși s-au făcut numeroase cercetări cu privire la zonele umede construite, nu s-a stabilit care tipuri sunt cele mai potrivite pentru diferite proiecte. Acest lucru se datorează multor factori care guvernează performanța zonelor umede construite ..

DAUZUC, reduce numărul acestor factori doar la debit.

Se utilizează un rezervor cu tuburi distribuitoare care comunică cu suprafața solului prin tuburi de absorbție și tuburi de evacuare a aerului, ceea ce asigură. aerarea și presiunea necesară pentru amplificarea evaporării datorită efectului natural „coș”. Tubul filtrant distribuitor are în partea inferioară a circumferinței, fante specializate având rolul de filtrare, de distribuție,de difuzie  și de aerarare. Dispozitivul este plasat într-un bazin etanș din folie, într-un strat de pietriș, acoperit cu membrană geo-textilă, sub un strat de sol. În plus, în partea de jos, conductele de adsorbție și evacuare a aerului au elemente de spălare a pietrișului.

Când apa uzată intră în rezervor, fracțiunea lichidă a apei uzate intră prin fante direct în tubul filtrant distribuitor, apoi curge pe canalul de scurgere situat la baza sa și este distribuită uniform în stratul de pietriș. În rezervor sunt păstrate, numai solidele mai mari de 3 mm. • În rezervor, digestia anaerobă a materialelor biodegradabile alternează cu digestia aerobă, în funcție de variația fluxului de apă uzată și de încărcarea zonei umede construite. Aerarea se realizează prin circulația aerului între tubul de adsorbție a aerului și tubul de evacuare, prin efectul coșului de fum, dar și datorită turbulențelor create de fluxul de apă reziduală care scade. Acest influx îmbogățește conținutul microorganismelor aerobe. În rezervor se efectuează în faza anaerobă și denitrificare, după nitrificare în stratul de pietriș și faza anoxică de îndepărtare a fosforului. În stratul de pietriș are loc digestia aerobă a materialelor biodegradabile de către biomedia staționară existentă care, datorită debitului variabil de ape uzate și a variațiilor de nivel, este scufundată și aerată alternativ, de fiecare dată când nivelul tubului filtrant distribuitor este depășit de apă. Bio-degradarea compușilor organici și dezintegrarea este continuată de microorganismele aerobe din stratul superior. Apa uzată tratată va fi absorbită și eliminată prin evaporare – transpirație.