FOSELE SEPTICE CU DEVERSARE IN SOL, INTERZISE IN ROMANIA !

Pentru cei care doresc sa achiziționeze o fosă septică:
Art. 3.1 al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane mentionează ca “Atunci când instalarea unui sistem de colectare a apelor uzate nu se justifică, fie pentru că nu produce beneficii pentru mediu, fie pentru că necesită costuri ridicate, se utilizează sisteme individuale sau alte sisteme adecvate care să asigure același nivel de protecție al mediului”. Astfel, sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate recomandate de ghidurile Comisiei Europeane sunt în principal bazine de colectare sau alte tipuri de containere, care sunt impermeabile, iar apele uzate sunt colectate prin vidanjare si transportate în mod regulat la o rețea de canalizare sau o stație de epurare. În acest sens, în România sunt acceptate doar bazinele etanș vidanjabile și nu fosele septice cu scurgere subterană sau gropile și puțurile absorbante.
Cu toate acestea in Romania marea majoritate a sistemelor individuale sunt fose septice care deversează apa in câmpuri sau mai ales sanțuri de percolare cu scurgere subterană sau gropi și puțuri absorbante. Acestea sunt comercializate cu declarații de conformitate. Dar această declarație trebuie să includă condițiile specifice aplicabile la utilizarea produsului. Aceste condiții sunt pentru fose septice prevăzute in normativ astfel :
SR EN 12566-1 :20021A1:2004
unde :
A= apă uzată menajeră
1 =fosă septică prefabricată
B = efluent fosa septica
2 =sistem de infiltrare in sol
C = efluent infiltrat tratat
3 = statie epurare apă uzată menajeră ambalată și/sau asamblată la fața locului
D =ape uzate tratate
4 =fosa septica asamblata in situ din trusa prefabricata
E = tratament terțiar ape uzate
5 =sistem de filtrare a efluentului pretratat
6 = unitate de tratare prefabricată folosită pentru efluentul fosei septice
7 = unitate de tratare terțiară prefabricată
Producatorii si comerciantii nu mentioneaza obligatia de folosire la instalare a unui sistem de infiltrare care respectă normativul EN 12566-2. Si aceasta pentru că acesta nu este pe lista standardelor armonizate de Romania. În aceasta situație fosele septice pot fi folosite in Romania numai ca bazine etanse vidanjabile, fără descărcare prin scurgere subterană sau în gropi sau puțuri absorbante.