DE CE SUNT NECONFORME FOSELE SEPTICE CU EVACURE PRIN DRENARE IN SOL

DE CE SUNT NECONFORME CU LEGISLATIA IN VIGOARE , FOSELE SEPTICE CU EVACURE PRIN DRENARE IN SOL ?
1 . d^1) evacuarea de ape uzate epurate și/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepția folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, pentru irigații, în baza unui studiu și cu condiția monitorizării acestor ape LEGE nr. 243 din 30 octombrie 2018
2. Ca sa epureze corespunzator o fosa septica trebuie sa corespunda SR EN 12566-1 – volumul foselor septice
Deci o fosa septica care invoca conformitate cu standardul SR EN 12566-1 ar trebui sa aiba minim 2000 litri.
Asta pentru 2 persoane . Pentru 4 persoane 4000 litri si asa mai departe. In Romania 99 % din fosele comercializate si instalate au maxim 2000 litri si sunt folosite de minim 4 persoane. Deci sunt neconforme cu LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018