FOSE SEPTICE >Dispozitive pentru bazine colectoare zone umede construite cu evacuare in atmosfera, in loc de FOSE SEPTICE


Nu necesită:vidanjare periodica , întreținere, substanțe chimice, drenaj .


Toate procesele mecanice și biologice se obtin prin utilizarea și amplificarea proceselor naturale cum sunt: capilaritatea ,efectul de coș și evapotranspirația..


Evapotranspirația (ET) este o metodă de tratare și eliminare a apelor uzate la fața locului fiind o alternativă ecologica la deversarea in sol. Un sistem ET este unic prin capacitatea sa de a elimina apele uzate în atmosferă prin evaporare de la suprafața solului și/sau transpirație de către plante, fără a le deversa pe sol, în apele de suprafață sau indirect în apă subterană.


În contextul aspectelor legislative prezentate de ANAR pentru HG nr. 714/2022, termenul de „adecvat” implică faptul că sistemele individuale de colectare sunt conforme cu cerințele următoare: - tehnice: să fie instalații de tip bazine vidanjabile etanșe pentru stocarea apelor uzate. Bazinele etanşe vidanjabile sunt construcţii subterane de diferite dimensiuni, realizate din beton armat sau poliester armat cu fibră de sticlă sau alte tipuri de materiale. Acestea sunt prevăzute cu un orificiu prin care se permite accesul echipamentelor de pe maşinile specializate să golească și să curețe bazinele. - de mediu: să asigure același nivel de protecție a mediului ca și rețeaua centralizată de canalizare, respectiv apele uzate să fie pompate și transportate cu vidanje la o rețea de canalizare sau la o stație de epurare;(vezi buton)


DAUZUC asigura respectarea acestora .